ثبت علامت تجاری یا برند

دارکوب جستجو مالکیت فکری

ثبت علامت تجاری

بر اساس بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری مصوب سال 1368، هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد، علامت تجاری نامیده می شود. در ماده 32 همین قانون مواردی که به عنوان علامت قابل ثبت نیستند ذکر شده است:

الف – نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
‎‎‎ب – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
‎‎‎ج – مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات
یا خصوصیات آنها گمراه کند.
‎‎‎د – عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور
یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
‎‎‎هـ – عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
‎‎‎و – عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
‎‎‎ز – عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

موارد فوق از مهم ترین دلایلی است که باعث رد شدن تقاضای ثبت علامت تجاری می گردد و باید در هنگام انتخاب علامت مد نظر قرار گیرد.